Historia akwarystyki słodkowodnej na świecie

Można przypuszczać, że akwarystyka słodkowodna to jedno z najstarszych zajęć hobbystycznych, jakim zajmowali się ludzie. Jej narodzin nie należy szukać w Ameryce Południowej, a w krajach Dalekiego Wschodu, tj. przede wszystkim w Japonii i Chinach. Tamtejsza, dwunastowieczna literatura wskazuje na dobrze rozwiniętą hodowlę karasia złotego, tzw. złotej rybki, zwłaszcza wśród arystokratów. Pierwsze wzmianki przypadają jednak już na początek X w. i panującej wtedy dynastii Sung. Na wiek XIV, XV i XVI przypadają historie pielęgnacji ryb akwariowych w porcelanowych dzbanach i wazach, ozdobionych ręcznymi wizerunkami chmur i smoków.

Ten sam karaś złoty trafił w ręce europejskich akwarystów dopiero 1611r. Sprowadzony początkowo do Portugalii, potem do Anglii i Francji szybko zyskał na popularności, chociaż do właściwego rozwoju akwarystyki słodkowodnej w Europie swoją rękę przyłożyła markiza de Pompadour, rozpowszechniając hodowlę ozdobnych ryb na dworze Ludwika XV.

Kolejny przełom w historii przypadł na XIX w. Na ten okres przypada szybki rozwój hodowli karasia złotego oraz otworzenie się Europy na rynek azjatycki i obu Ameryk. XIX w. to również czas powstawania podstaw teoretycznych, a co za tym idzie powstawania rzeczowej literatury. W połowie lat 90. akwarystyka słodkowodna obejmowała już kilkaset gatunków, możliwych do hodowli w warunkach domowych.

Odnosząc się do historii, należy wspomnieć o kilku ważnych wydarzeniach, które stanowiły podstawę w rozwoju tej dziedziny hobbystycznej.

Naturalny kamień dekoracyjny i kamień ozdobny do akwarium

W 1841r. angielski botanik S. H. Ward odkrył zależność w wymianie gazowej między zwierzętami wodnymi, a roślinami. Udowodnił pochłanianie przez florę dwutlenku węgla i oddawanie tlenu, niezbędnego do właściwej stabilizacji środowiska w akwarium. 10 lat później D. Warrington zbudował pierwszy zbiornik, przypominający domowe projekty. Na akwarium składały się szklane ścianki, dno zostało wyłożone naturalnymi ozdobnymi kamieniami dekoracyjnymi, a całości towarzyszyły ówczesne rośliny akwariowe. Ogólnodostępne źródła wskazują na to jakoby, zbudowane przez Warringtona akwarium charakteryzowało się stabilnymi warunkami, a woda przez długi czas nie wymagała wymiany (dziś nazwalibyśmy ten zbiornik – low-tech).

1856r. to data uruchomienia niemieckiego czasopisma „Gartenlaube”, które spowodowało rozbudzenie zainteresowania akwarystyką w centralnej części Europy. Trzynaście lat później z Chin do Francji udało przetransportować się nowy gatunek – wielkopłetwa wspaniałego, którym zajął się wtedy tamtejszy przyrodnik – P. Carbonnier, któremu zawdzięczamy tak szybkie spopularyzowanie tej pięknej ryby akwariowej. Dalej to już rok 1894, w którym do Moskwy z Meksyku przetransportowano doskonale znanego polskim akwarystom – bojownika syjamskiego.

Z najnowszej historii należałoby wspomnieć o powstaniu Światowej Federacji Akwarystów w Amsterdamie, co przypada na 1954r. Osiem lat po tym wydarzeniu w Monaco przeprowadzono pierwszy, międzynarodowy kongres akwarystyki, dzięki któremu na półkach sklepowych w Honolulu można było znaleźć ogólnoświatową listę publicznych zbiorników akwariowych.

Komentarz do “Historia akwarystyki słodkowodnej na świecie

  1. Fisher napisał(a):

    Bardzo interesujący wpis. Niewiele źródeł w sieci podaje informacje na temat historii akwarystyki słodkowodnej. Cieszę się, że podzieliłeś się publikacją z nami. Pozdrawiam.